Χορτάσαμε Μέρκελ και ΕΕ.Χίλιες φορές με τη Ρωσία που έχει αρχηγό με ....

CB